ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛЧУУДЫН
ХОЛБОО, ТББ-УУДЫН
МЭДЭЭЛЛИЙН САН

ГЭР ХҮҮХДИЙН ТӨВ ТББ /GER YOUTH CENTER/

Нийгэмлэг
Холбоо барих gertuv@yahoo.com, info@gercenter.org,
https://www.facebook.com/gercenter
http://www.gercenter.org/
Үйл ажиллагааны чиглэл: Хүмүүнлэг, Боловсрол, Зорилтот бүлэг
Үйл ажиллагаа идэвхитэй эсэх: Тийм

Дэлгэрэнгүй танилцуулга

Калифорни мужийн Оакланд хотод хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага - Гэр Хүүхдийн Төв.

АНУ-ын баруун эрэг орчим амьдарч байгаа Монгол хүүхэд, залуучуудыг боловсрол, соёлын хөтөлбөрүүдийн хүрээнд дэмжиж, тэдэнд чиглэсэн сургалт болон хүмүүжлийн олон төрлийн арга хэмжээ зохион байгуулах 

Тодорхой танилцуулга

Тив

АНУ, Хойд америк