ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛЧУУДЫН
ХОЛБОО, ТББ-УУДЫН
МЭДЭЭЛЛИЙН САН

ГЭГЭЭН УНДАРГА ХОЛБОО ТББ

Холбоо
Холбоо барих gegeen@yahoo.com gegeen@bluewaterstudy.com
http://facebook.com/gegeen
http://gegeen.com/
Үйл ажиллагааны чиглэл: Боловсрол, Зорилтот бүлэг
Үйл ажиллагаа идэвхитэй эсэх: Тийм

Дэлгэрэнгүй танилцуулга

Австралийн тухай, сургуулиуд, oюутны амьдрал, Австралийн боловсролын талаарх танилцуулга, анхан шатны мэдээлэл өгөх, cонирхсон мэргэжлийн дагуу сургуулийн хайлт хийх, сонголтоо хийхэд нь мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх,  мэргэжлийн баталгаат Орчуулгын үйлчилгээ

Тодорхой танилцуулга

Тогтмол явуулдаг ажлууд Анхан шатны мэдээлэл өгөх, Сургуулийн хайлт хийх, Мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, Орчуулгын үйлчилгээ

Тив

Австрали, Австрали

Бичлэг