ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛЧУУДЫН
ХОЛБОО, ТББ-УУДЫН
МЭДЭЭЛЛИЙН САН

Хилийн чанад дахь Монголчуудын холбоо, ТББ-уудын 2-р чуулган та бидний зорьж нэгдэж хийж буй ажлууд хилийн чанадад суугаа олон олон Монголчуудын хувьд ямар их хэрэгцээ шаардлага болж буйг тодоор харуулсан төдийгүй хамрах хүрээ нь улам өргөжин тэлж буй тул цаашид зохион байгуулалттай, эв нэгдэлтэй, хамтын хүчээр ажиллаж, үйл ажиллагаагаа бүрээс үр дүн гаргасан нэгдэл болох өндөр сорилт үүсэн гарч буй билээ. 

Гадаад харилцааны яам, Хилийн чанад дахь Монголчуудын Зөвлөл, Цахим Өртөө Холбоо ТББ, Дэлхийн Монголчуудын Чуулган ТББ-тай хамтран Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй "Дэлхийн Монголчууд" хөтөлбөрийн хүрээнд "Хилийн чанад дахь Монголчуудын холбоо, ТББ-уудын 2 дугаар чуулга уулзалт“-ы